Media


NHK WORLDにて世界にオンエアされました

2018.01.20[土]
NHK WORLD ★

先日NHK World でウェンドーバを取材した模様がオンエアされました。
https://t.co/yCJaiEN5YE